Mágia pohanské kulty New Age Sekty

- máme očakávať 1000-ročné kráľovstvo (Milenarizmus-chiliazmus) ? NIE !

https://files.koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/200000003-b0c2ab1beb/milenarizmus.docx

Tento podvod antikrista sa už rysuje vo svete vždy, keď si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom. Cirkev odmietla túto falzifikáciu budúceho Kráľovstva aj v umiernenej podobe, známu pod názvom milenarizmus“, ale najmä v politickej podobe sekularizovaného,

vnútorne zvráteného“ mesianizmu
KKC 675-677Více zde: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/milenarizmus-chiliazmus/

 

Diskusná téma: - máme očakávať 1000-ročné kráľovstvo (Milenarizmus-chiliazmus) ? NIE !

Dátum 06.07.2016
Vložil Anna
Titulok 1000 ročné Kráľovstvo Kráľa a Pána Ježiša Krista=Boží súd=obnova Zeme na Raj=otvorený zvitok života

Pravdivo vám hovorím, že sa TOTO POKOLENIE určite nepominie, kým sa to všetko nestane (Matúš 24:34)-samotné slová Pána Ježiša Krista.Ďalšie pokolenie príde pri otvorení KNIHY ŽIVOTA (Zjavenie 20:15) "A kto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol vrhnutý do ohnivého jazera." A podľa Matúša 20:12 - budú mŕtvi súdení zo svojich skutkov, more vydá svojich mŕtvych, tiež hádes a smrť vydajú svojich mŕtvych=tí budú JEDNOTLIVO SÚDENÍ podľa svojich skutkov. Toto sa bude postupne diať na Zemi tisíc rokov, kým súd=vzkriesenie z mŕtvych a obnova Zeme na Raj neprebehne v tisícročnom kráľovstve Kráľa Pána Ježiša Krista. Toto bude druhé vzkriesenie, a podľa Zjavenia Jána 20:6 "Šťastný a svätý je každý, kto má podiel na prvom vzkriesení, nad tými druhá smrť nemá právomoc, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním vládnuť AKO KRÁLI 1000 rokov." Za ten čas Góg=Satan=Diabol bude väznený a len čo sa skončí tisíc rokov bude uvoľnený, aby zvádzal celú obývanú zem a pokolenie, ktoré príde po našom pokolení, bude preskúšané. Nasledujúce pokolenie bude dokonalé ako boli dokonalí naši prarodičia. Do vecí záchrany našich duší a časov kedy to bude, túžia nahliadnúť aj anjeli ako píše apoštol Peter v 1.Liste Petra 1:12
Vzkriesení zapísaní v knihe života budú AKO ANJELI, zaznamenané sú slová Pána Ježiša Krista, koho manželkou bude žena ak boli siedmi bratia
a zomreli POSTUPNE ako bezdetní jej manželia, ktorého bude pri vzkriesení (Matúš 22:28-30) Ježiš im odpovedajúc riekol:"Mýlite sa, lebo nepoznáte ani Písma, ani Božiu moc, lebo pri vzkriesení sa muži neženia ani ženy nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi."
A tí vzkriesení budú už mať dokonalého ducha a tak ako sa zjavoval Ježiš Kristus svojím apoštolom a poznali ho, videli ho v tele, po ukrižovaní a vzkriesení, tak tomu bude aj v 1000 ročnom Kráľovstve.Naše pokolenie čaká prejsť cez Veľké súženie (Matúš 24:21, Micheáš 7:16-20), keď veci z Božieho hľadiska dospejú ku svojmu koncu. Do Božieho Kráľovstva sa vchádza cez mnohé súženia. Pre tých, čo zosnuli a zdedia večný život, budú ich mená nájdené zapísané v Knihe života.

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons paul (dex)  © 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode