Mágia pohanské kulty New Age Sekty

F.Vaiasuso na Slovensku: po vyslobodení z posadnutia sa zhováral so sv.Piom a sv.Jánom Pavlom II.

23.05.2016 13:07

 


F. Vaiasuso v rozhovore s exorcistom G. Amorthom.
Talian Francesco Vaiasuso napísal knihu, v ktorej rozpráva o svojej posadnutosti 27 légiami zlých duchov a boji s nimi. Knihu pod názvom Posadnutý diablom v týchto dňoch vydalo Vydavateľstvo Don Bosco. Autor knihy ju v pondelok predstaví v Košiciach a v utorok v Bratislave.

Francesco Vaiasuso sa narodil v roku 1971 na Sicílii. Oženil sa a so svojou manželkou Danielou vedú rodinnú galériu. V roku 2002, keď mal tridsaťjeden rokov, navštívil kňaza, exorcistu Mattea La Gruu a jeho život preťalo nečakané odhalenie. Po modlitbe exorcizmu zistili, že sa jeho tela zmocnil satan a dvadsaťsedem légií démonov. Od tej chvíle začal každodenný boj so silami temnoty…

Denne sú vykonané tisíce exorcizmov. Nechýbajú ani slávni exorcisti ako Gabriele Amorth, ktorý už niekoľkokrát rozprával o svojich skúsenostiach. Nestáva sa však často, aby o nich hovorila osoba, ktorá podstúpila exorcizmus. Vy ste však svoj príbeh chceli vyrozprávať. Prečo?

V podstate sa ešte nikto takto neodhalil. Chcel som sa nejakým spôsobom vyjadriť v mene všetkých, čo trpia posadnutím alebo “duševnými poruchami”. Počas týchto piatich rokov, ktoré som si na vlastnej koži odžil, som došiel k záveru, že osoby prežívajúce takúto drámu cítia mnoho samoty, či už kvôli samotnému duševnému utrpeniu alebo kvôli tomuto “tabu”. Čím menej sa o tom rozpráva, tým je to pre osobu ubijajúcejšie.

K téme
Exorcisti varujú: Rastie počet posadnutí diablom

Mojim zámerom nie je teda zblížiť iba osoby trpiace týmito poruchami, kvôli ktorým navštevujú exorcistov, ale aj tých, čo dennodenne prežívajú vnútorné problémy. Chcel som vyrozprávať, ako som túto skúsenosť prežil, a dať tak všetkým nádej.

Za akých okolností ste si uvedomili, že čelíte posadnutiu zlým duchom?

Všetko sa to začalo akoby “žartom” a “zvedavosťou”, keď som sa stretol s jezuitom, ktorý mi rozprával o modlitbách oslobodenia, ktoré robil pre isté osoby. V tom momente som vôbec nechápal o čom hovorí, so všetkými tými nezvyčajnými pojmami. Povedal mi, že satan sa často ukrýva v chorobách a ja som už odmalička trpel niektorými prejavmi, akou je napríklad astma. Prekvapilo ma to a on na mne vykonal modlitbu oslobodenia. Od tohto momentu som si uvedomil, že trpím poruchami, ktoré sa nečakane objavovali a mizli.

Keď ste boli posadnutý, uvedomovali ste si to?

Posadnutie obvykle trvá jednu až tri hodiny, po ktorých osoba precitne a zvyčajne si nič nepamätá, pretože sa ocitá v akomsi tranze, akoby pod narkózou. Posadnutý dokonca rozpráva v jazykoch, ktoré nepozná, kričí, premieňa sa pred očami, mení somatické črty…

Ja si v skutočnosti pamätám všetko, pretože som to vnímal. To mi umožnilo napísať moju knihu. Anomália môjho prípadu spočíva v mojom bdelom stave a v trvaní mojich posadnutí, ktoré mohli trvať aj 8 - 9 hodín, niekedy s pauzami normálnosti dlhými 10 - 15 minút. Najdlhšie posadnutie trvalo päť dní a štyri noci vkuse, počas ktorých zlý duch besnel.


Kto bol vašim exorcistom?

Pomohlo mi niekoľko exorcistov, medzi ktorými môžem spomenúť otca Benigna, oficiálneho exorcistu Palermskej arcidiecézy, brata Ferra a otca Tonina Bona, ktorý je okrem exorcistu aj psychológom, čo mi veľmi pomohlo. Oni mi pomohli bojovať proti silám zla, no musím dodať, že osoba, nad ktorou sa modlia, sa z mentálneho a psychologického hľadiska nesmie nikdy vzdať.

Súhlasíte s názorom, že exorcistov je príliš málo a ich úloha sa chápe nesprávne?

Priznám sa, že keď som asi pred 15 rokmi počul termín exorcista, spôsobilo mi to nepokoj. Predstavil som si akúsi tajomnú, “magickú”, takmer strašidelnú osobu… Keď som sa ale sám ocitol v tejto situácii, zistil som, že realita je odlišná. Že ide o kňaza, čo ťa prijme, počúva, nechá vyrozprávať, poradí ti, či zájsť za psychológom alebo za psychiatrom. Je to kňaz čo ti môže dopomôcť k vyriešeniu tvojho problému. Ja som si naopak predstavoval osobu, ktorá ťa dotykom jedného prsta zbaví tvojej posadnutosti… Dnes v exorcistovi vidím postavu otca, ktorý ťa prijíma.

Bez pochýb je potrebné mať viac exorcistov, alebo aspoň kňazov, ktorí dokážu vykonať modlitbu oslobodenia a vypočuť svojich veriacich. Je to potrebné, keďže jeden či dvaja exorcisti na diecézu nestačia. A môže sa stať, že ľudia, ktorí majú podozrenie posadnutosti, nedokážu exorcistu nájsť, a napokon sa obrátia na kadejakých mágov.

Môžeme teda satana poraziť?

Keďže som to celé prežil pri vedomí môžem povedať, že som videl brány pekiel. No taktiež som na sebe zažil mnoho milosrdenstva. V knihe tiež rozpravám o vízii svätých a o prítomnosti Ducha Svätého, ktorí majú neporovnateľne väčšiu silu ako zlo, a ktorej si nie sme, či dokonca nechceme byť vedomí. No Boh má obrovskú silu a je prítomný medzi nami. Všetci teda môžeme satana poraziť za pomoci Bôžieho milosrdenstva.

Luca Marcolivio

Rozhovor publikovala agentúra Zenit 23. novembra 2012. Uverejnené s jej súhlasom.

Preklad: Stanislav Gazda

Foto: francescovaiasuso.com

Fotografia použitá podľa Creative Commons paul (dex)  © 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode