Mágia pohanské kulty New Age Sekty

Kontroverzný teolog: Hans Kung (Preambula

24.08.2015 14:22

https://www.catholica.com.au/marketplace/jg/jgprod_images/HansKungMemoirsII_303x450.jpg

 

V rámci milénia 2000 sa v spolupráci s univerzitami sveta a Radou pre medzináboženský dialóg pripravuje na tohtoročný jún celosvetové fórum "Milenium People's Forum, pri ktorom bude predstavená tzv. Svetová Archa. Následne chce OSN prezentovať svoju nahrážku Desatora. Hlavný vyslanec pre "Nový svet" Michail Gorbačov (Predseda Medzinárodného zeleného kríža - písali sme v M ROSE 5/2000) prehlásil, že Svetová archa bude manifestom novej etiky pre Nový svet, desatorom Nového veku, kódexom univerzálneho chovania, ktorým sa bude od roku 2000 riadiť celý svet.
   
Paralelne k tejto novej morálnej "štruktúre sa pripravuje - ako sme uviedli - vyhlásenie nového svetového náboženstva. Je to zmes namiešaná zo svetových náboženstiev, pohanských kultov a ezoteriky. Preambulu spracoval švajčiarsky (!) "katolícky" teológ-odpadlík Hans Kung.
   
Hlavnými partnermi Organizácie spojených náboženstiev sú:
    biskup Swing, biskup episkolápnej cirkvi v Kaliformii, komunistická Gorbačovská nadácia, Svetová náboženská mierová konferencia. Britský svetový kongres vier a americký Chrám porozumenia.
   
Projekt bol prvýkrát verejne odhalený pri tzv. Synkretickej bohoslužbe pri príležitosti 50-teho výročia OSN v episkopálnej katedrále Grace (Milosť) v San Francisku 25.júna 1995. Pri tejto bohoslužbe boli "modlitby, spevy, zariekavania, venované celému tuctu "božstiev". Spojené náboženstvo bolo symbolizované panteistickou ceremóniou, pri ktorej deti z celého sveta zlievali "sväté vody" z Gangy, Červeného mora a Lúrd do "veľkej misy jednoty" za doprovodu žalospevu z rúhavého koncertu Missa Gaia, ktorý uctieva Zem ako bohyňu. Biskup Swing pritom povedal, že "skôr ako svetlo Kristovo bude žiariť svetlo náboženských svetových tradícií (vrátane pohanstva a okultizmu) do sveta, ktorý "zúfalo potrebuje svetlo". Ďalej uviedol nebezpečnú vyhrážku, že "Tí, ktorí nesúhlasia s týmto hlbokým presvedčením, budú svetovou náboženskou autoritou (Organizáciou spojených náboženstiev) VOLANÍ NA ZODPOVEDNOSŤ, pretože pôsobia nejednotu a rozbroje.
   
V júni 1996 sa v San Francisku opäť konala medzináboženská konferencia na najvyššej úrovni: biskup Swing, Gorbačovova nadácia a Svetová náboženská mierová konferencia. Hlavným cieľom bolo "preskúmať miesta odporu voči Organizácii spojených náboženstiev". Konštatovanie - hlavným odporcom je "fundamentalizmus"! Barbara Marx Hubbardová, advokátka svetového náboženstva pohrozila fundamentalistom, vrátane pravoverných katolíkov ZÁNIKOM (presnejšie likvidáciou...)

S použitím zahraničných materiálov spracoval: Anton Selecký

www.magnificat.sk/old/htm02/026maitreya.htm

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons paul (dex)  © 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode