Mágia pohanské kulty New Age Sekty

Parlament Ukrajiny prijal zákon o zákaze inzertovať reklamy na veštenie

03.02.2012 12:34

Parlament Ukrajiny prijal zákon „O vnesení úprav do niektorých zákonov Ukrajiny“ týkajícich sa ochrany obyvateľov a informačného priestoru pred negatívnimi vplyvmi. V prospech zákona hlasovalo 320 poslancov zo 408 prítomných v snemovni.

 

Zákon zakazuje v televíznom vysielaní či tlači inzerovať „služby“ zariekavania a veštenia.
Okrem toho je zakázané vysielať programy, v ktorých sú televíznym divákom či poslucháčom rádia poskytované služby zariekavania či veštenia, rovnako ako platené služby alternatívnej medicíny.

Zdroj : https://www.expres.ua/news/2012/01/12/57947

“Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavností tých národov. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník ani bosorák
ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych.
Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, od tvojej tváre. Dokonalý budeš s Hospodinom – svojím Bohom”.
( 5M 18, 9-13)

V živote ľudí sa veľmi často vyskytujú a vyskytovali udalosti a javy, ktorých pôvod človek pripisoval nadprirodzeným silám. Snažil sa s nimi nadviazať kontakt, hľadal u nich pomoc a utekal pod ich ochranu. No neuvedomoval si do akých osídiel upadá a akými putami sa necháva spútavať.

Viac na https://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2012/01/horoskp-obr.jpg

Fotografia použitá podľa Creative Commons paul (dex)  © 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode