Mágia pohanské kulty New Age Sekty

VAROVANIE! Pozor na Veľké Varovanie od Boha a na falošných prorokov

03.02.2012 12:30

Veľké Varovanie od Boha, ktoré sa má udiať, podľa proroctiev z Garabandalu - môže sa uskutočniť aj tento rok 2012 ešte pred koncom mesiaca Máj, čo zároveň dáva odpoveď na to, prečo v týchto posledných časoch sa rozmohlo toľko falošných proroctiev.

 

 

Skutočne pravdivé zjavenia Panny Márie a svätých... v Garabandale (Španielsko) nám dáva na známosť viac poznania o tom, čo nás čaká pred definitívnym príchodom Ježiša Krista (na konci sveta) a to hlavne, čo sa týka Veľkého Varovania, ale aj nasledujúceho Veľkého Zázraku a Trestu. Tieto Veľké udalosti sa uskutočnia, tak ako boli predpovedané vizionármi z Garabandalu, ale aj od iných vizionároch na rôznych miestach sveta ako napr. Vassula Ryden, Don Stefano Gobbi, v Medjugorie, ... ale nie tak, ako o tom hovoria falošní proroci.

 

Keď porovnáme pravé a falošné posolstvá, môžeme vidieť rozdiel:

 

1.Pravdivé posolstvá o nasledovaní daných udalostí:

 

-3.svet.vojna a komunizmus

-Veľké Varovanie a koniec vojny

-Veľký Zázrak a III.Vatikánsky Koncil – 5 Mariánska Dogma

-Krátka doba mieru – Teokracia

-Antikrist a jeho dočasná vláda

-Prenasledovanie kresťanov

-Veľký Trest – prírodné katastrofy, kométy, oheň ...

-Koniec sveta a príchod Ježiša Krista

-život večný (bez hriechu)

 

2.Falošné posolstvá o nasledovaní daných udalostí

 

Keďže falošné zjavenia a proroci udávajú rôzne posolstvá, ktoré sa od seba navzájom niekedy líšia (protirečia si), tak aj ich nasledovania daných udalostí sú rôzne. Už z toho môžeme vidieť, že nepochádzajú z vnuknutia Ducha Svätého, ale od falošného ducha.

 

Falošný duch Antikrista, ktorý sa prejavuje cez posolstvá je v tom falošný, že zvykne najprv uvádzať pravdivú udalosť, ktorá sa má uskutočniť, ale nakoniec túto pravdu zneužije tým, že vyžaduje od prijímajúceho daného posolstva, aby očakával niečo, čo nakoniec sa ani nestane, alebo ešte horšie, aby veril nejakej heréze, či dokonca uskutočnil – spáchal hriech neposlušnosti voči Bohu alebo jeho zástupcovi – pápežovi.

 

Napr. v prípade Veľkého Varovania cez spomínanú ženu z Írska je známe takéto nasledovanie udalostí:

 

-Varovanie

-1000 –ročné kráľovstvo – doba bez hriechu a diabla

-koniec doby bez hriechu a Armagedon

-Koniec sveta – príchod Ježiša Krista

-Nové nebo a nová zem

Viac na https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-167/

 

Čo je na tom falošné?

Pravda je, že Varovanie príde ako sa to spomína aj v jej posolstvách. Ale klamstvo je to, že po Veľkom Varovaní má prísť doba bez hriechu a diabla – zvaná ako 1000-ročné kráľovstvo.

 

1.Doba bez hriechu a diabla (na zemi) príde až po týchto udalostiach: Varovanie, potom Zázrak, Trest, Koniec sveta, a až potom príde doba bez hriechu a diabla, ktorá bude večnosťou. To znamená, že keď príde Ježiš Kristus definitívne (na konci sveta) až potom nastane doba bezhriešnosti, ale tá už bude dobou večnosti. Hriech a zlo na zemi nemôže byť zničené, pokiaľ nenastane večnosť, pretože aj časnosť je nedokonalosťou ako následok hriechu (prvého, nie toho pozemského).

 

2.Ďalším a oveľa očividným falošným posolstvom je, že táto žena očakáva 1000-ročné kráľovstvo, o ktorom sa píše v knihe: Zjavenie Jána. Falošné očakávanie tejto udalosti spočíva v tom, že očakáva dobu, ktorá už v skutočnosti nastala - príchodom Ježiša Krista (na zač.nášho letopočtu) a keďže je to doba sviatostného života na zemi, tak v nej ešte stále žijeme.

O tejto udalosti hovorí biskup sv.Augustín, ktorý tiež niekedy očakával spolu s Origenesom dobu tohto kráľovstva, ale neskôr sa zriekol tejto herézy, ktorá sa nazýva: „Chiliazmus“ – je to z Gréčtiny, pretože 1000 sa prekladá „Chiliai“ , ale tiež Milenarizmus, lebo v latinčine sa 1000 prekladá Milenium. Táto heréza sa šíri až do dnešných čias v rôznych formách a preto aj učenie Katolíckej Cirkvi, upozorňuje na to v Katechizme KKC 675-677 ako aj inými spôsobmi.

Viac na https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/milenarizmus-chiliazmus/

 

Čo z toho vyplýva pre nás?

-treba sa zrieknuť a vyspovedať z heréz, ktoré ak sme verili, tak aj ich vyznali (Chiliazmus)

-falošné posolstvá je potrebné odmietnuť (spáliť, poprípade vyhodiť alebo ich použiť ako porovnanie pri iných kontroverzných posolstvách)

-modliť sa za spomínanú ženu z Írska, ako aj za jej prívržencov, aby sa obrátili a konali pokánie ako to urobili aj iní falošní vizionári a Boh im odpustil.

 

Nakoniec, ak ste sa zriekli falošných posolstiev ako aj heréz, ktoré sú pôsobením falošného ducha, je potrebné prijať Ducha Svätého, ktorý dáva vnuknutia a pravdivé zjavenia cez svojich prorokov. Ako už bolo spomínané, tak za také sa považujú zjavenia v Garabandale ... a za najdôležitejšie posolstvo, čo sa týka Varovania sa považuje – prijať zmierenie sa s Bohom (sv.spoveď).

 

 „ŽIJETE V DOBE POSLEDNÝCH VAROVANÍ.

Veľmi vás milujem a neprajem si vaše zatratenie.

Proste nás úprimne a my vás vypočujeme.

Mali by ste sa viac posväcovať.

Rozjímajte Ježišovo umučenie.“

 

"Viem, že medzi VAROVANÍM a ZÁZRAKOM UPLYNIE NECELÝ ROK."

(Panna Mária / viz. Mária Loli / Garabandal)Více zde: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/koniec-sveta/
 


Viac tu: https://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/varovanie-pozor-na-velke-varovanie-od-boha-a-na-falosnych-prorokov/

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons paul (dex)  © 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode