Mágia pohanské kulty New Age Sekty

Falošné posolstvá „Evanjelium Márie z Magdaly“

06.12.2011 17:56

Falošné posolstvá „Evanjelium Márie z Magdaly“

 

Tieto falošné posolstvá sa navonok javia ako posolstvá svätej Márie Magdalény, ale v skutočnosti od nej nepochádzajú, pretože sv.Mária Magdaléna by nenapísala posolstvá, ktoré protirečia Evanjeliu Ježiša Krista. Tieto posolstvá sú falošné, pretože nepochádzajú od sv.Márie Magdalény a ani neboli napísané z vnuknutia Ducha Svätého (ako napr.evanjelium podľa sv.Jána apoštola). Kedže neboli vnuknuté Duchom Svätým v tak závažnej záležitosti ako je Evanjelium (Božie Slovo) je logické ich považovať za zjavenie od zlého ducha.

 

 

Niekoľko príkladov:

1.Posolstvo hovorí, že Ježiš Kristus sa narodí ešte 2x zo ženy.

HLAVA 1,45-48

„Ja, Ježiš z Betlehema, nenarodil som sa z Matky Božej, lebo mi bolo predurčené trpieť. Keby som sa narodil z Matky Božej, nebol by som bičovaný a ukrižovaný.

Z Matky Svätej som sa teraz narodil – v tomto veku prenasledovania a nepravdy.

Ešte dva-krát prídem na túto zem skrze Svätú Matku.“

 

V tomto texte (hlavne v poslednej vete) sa píše, že Ježiš Kristus sa narodil a ešte sa narodí 2x skrze ženu, čo protirečí Evanjeliu Ježiša Krista, pretože Ježiš Kristus už dokonal svoje dielo na zemi, čo sa týka jeho pôsobenia v ľudskom tele. Jeho telo bolo vzkriesené a oslávené, takže už nepotrebuje sa znova premeniť na telo pominuteľné-zraniteľné. Okrem toho vo Svätom Písme (Biblia) sa nepíše, že sa má znova narodiť (dokonca 2x), ale naopak – má prísť v oslávenom tele ako blesk z neba, aby premenil celý vesmír (kniha Zjavenia Jána).

Z tohto posolstva (textu) môžeme vidieť, že jeho autor/ka je silno ovplyvnená falošnou filozofiou o „reinkarnácii“ a v nebezpečenstve, že príjme falošného antikrista – v pomyslení, že je to Mesiáš- Ježiš Kristus. Toto je aj cieľom padlého anjela „Lucifera“, ktorý v podobe mnohých antikristov chce zviesť aj vyvolených.

Nakoniec aj sám príde v osobe antikrista vyhlasujúc sa za Mesiáša, takže buďme veľmi pozorní, aké evanjelium sa nám hlása a čo prijímame do svojich sŕdc.          

 

2.Pozmeňuje Slová Svätého Písma podľa svojej vôle

HLAVA 1,4-9

„Z počiatku zmenil staré písmo, kde je napísané: „Had pokúšal Evu jablkom.“ Ale Ja vám hovorím: nie, Boh dal Eve jablko, aby mala večný život. Satan zaškrtal znovu a zatajil , že had dal Eve živé mäso.“

 

V tomto texte vidíme, že autor/ka hlása zmenu prekladu Svätého Písma. Z ďalších textov: „ale i tu zatajil Satan pravdu, keď škrtol slovo rukou kňazov a znesväcovateľov Písma.“ Môžeme vyrozumieť, že to považuje za chybu kňazov.

Ale pozrime sa, čo hlása autor/ka týchto posolstiev: „Satan zaškrtol znovu a zatajil, že had dal Eve živé mäso.“

 

Autor/ka nie len že, mylne cituje Sväté Písmo – pretože v ňom sa nepíše, že žena jedla jablko, pretože sa píše všeobecne o ovocí – ale dokonca auto/ka hlása, že namiesto toho, tam má byť napísané: „živé mäso“.

O ovocí sa zmieňujú viacerí Boží proroci (vizionári), ako aj sám Ježiš Kristus v Evanjeliu, keď rozdeľuje ovocie na dobré a zlé, takže tvrdiť, že satan ponúkol Eve živé mäso, je falošným posolstvom.     

 

3.Posolstvo hlása o falošnej mimozemskej civilizácie

HLAVA 1,48

„Adam bol srdcom väčšinou ďaleko od nej (Evy). Cnelo sa mu po svojich priateľov z neba a z iných zemí.“

HLAVA 1,68 „Eva tiež naučila Adama stavať domy a Raj tak, aby ho mohla skryť pred zrakmi jeho nebeských priateľov i iných planét a svetov.“

 

V tomto texte vidíme, že sa hlása o civilizácii z iných svetov, planét, zemí.

Kedže Boh stvoril život a ľudí len na planéte Zem, posolstvo o mimozemskej civilizácii je falošným ohlasovaním autora/ky, ktorá je veľmi ovplyvnená filozofiou New Age a východných siekt, ktoré hlásajú existenciu mimozemskej civilizácie.

Tu treba mať aj na pamäti, že náuka o mimozemskej civilizácii je aj zámienkou tajných štátnych agentúr, ktoré svoje zlyhania  zakrývajú za skutky tzv.“mimozemšťanov“

 

Bolo by ešte viac podobných heréz, ktoré hlása toto posolstvo, ale tieto stačia na to, aby každý človek pochopil, že sa jedná o falošné posolstvo, na čo nás upozorňuje aj Božie Slovo (Sväté Písmo), keď nás vo svojich listoch apoštoli varovali pred falošnými prorokmi a evanjeliami, ktoré nepochádzajú od nich, či z vnuknutia Ducha Svätého.

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons paul (dex)  © 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode