Mágia pohanské kulty New Age Sekty

- je ROHÁČKOVÁ BIBLIA mylná ? ÁNO !

V Roháčkovej Biblii sa píše:

"Bázne nieto v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske." (1J 4,18)

https://www.krestan.sk/bible/sevp/1jo/4

V Katolíckej Biblii (Sväté Písmo) sa píše:"V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske." (1 Jn 4,18)

https://www.ssv.sk/BIBLIA/page.php?id=68

===

Pri porovnaní sa môže zdáť, že sa tieto 2 texty v podstate nelíšia a predsa v texte od Roháčkovej Biblie nachádzame nesprávne preklad.

"Bázeň" nemá ten istý význam ako "Strach".

Bázeň pred Pánom (Bohom) je "Dar Ducha Svätého", ktorý pomáha človeku byť pokorný pred Pánom Bohom, čo má za následok zdokonalenie sa v láske a láska nevyháňa "Bázeň", ale naopak sa s ňou stotožňuje. To je správny význam "Bázni pred Pánom" a nie ako sa vníma v Roháčkovej Biblii, kde "Bázeň" sa stotožňuje s ľudským strachom.

----

V Katolíckom Svätom Písme sa správne prekladá slovo: "Strach", pretože zrozumiteľne vyjadruje ľudský strach, v ktorom nie je dokonalá láska.

Aj v Evanjelickej Biblii je podobný preklad, ale v nej sa nachádzajú iné mylné preklady

"V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske." (1Jn4:18)

 

 

Diskusná téma: - je ROHÁČKOVÁ BIBLIA mylná ? ÁNO !

Dátum 05.03.2018
Vložil Božíe dieta
Titulok Pre autora prispevku aj celej domény

Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.

Matúš 4:10

Dátum 13.08.2019
Vložil František Králik
Titulok Re:Pre autora prispevku aj celej domény

Roháčková Biblia je 95% originál. Uznávaná je aj vo svete. Ak si myslíš, že jeho Biblia je mylná, to preto že ty si pomýlený. Aby si mohol jej rozumieť, musí ti Duch Svätý otvoriť duchovný zrak, aby si videl

Dátum 09.10.2016
Vložil aredon
Titulok original preklad?

Nejako sa nemôžem dopátrať čo znamená pojem original text v hebrejčine, z ktorej čerpal Roháček?! Ako viete, že je to ta spravna biblia a že ten zdroj je pôvodny?

Dátum 17.07.2016
Vložil J.C.H.C.
Titulok dodatok

Dodatočná úprava/oprava: *biblický národ

--(Btw. k Roháčkovi, kto má určitý problém s výrazmi, existuje už pomôcka min. pre Nový zákon_Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom.)

Dátum 17.07.2016
Vložil J.C.H.C.
Titulok Hm

--Roháčkov preklad, podľa všetkého patrí, už to tu i niekto uviedol, napr. s Kralickou Bibliou k najpresnejším prekladom Písma (na svete). Nejde o nejakú nenávistnú antikampaň. Je známe, že sú cudzinci, čo sa učia napr. český jazyk, aby si mohli prečítať Kralickú Bibliu. Roháčkova verzia - to je jasné, je plná archaizmov, a v súčasnosti aj gram. chýb, ale rozumný človek to spracuje, vďaka Bohu za ňu. Plus Roháček to spracoval z orig. textov Písma. (Rok 1936: Preklad prof. Jozefa Roháčka, preklad celej Biblie z pôvodných jazykov, hebrejčiny, aramejčiny, gréčtiny; zdroj: wiki.) Kat. verzia je poprepisovaná, a to najmä z latinčiny, nadpis článku je žiaľ omyl.

--Horšie je to s katol. verziou, ktorá žiaľ naviac obsahuje deuterokanonické knihy, čo sú len doplnkové zaléžitosti, aj biblickí národ Židia - deut. knihy nie sú u nich súčasťou ich ofic. kánonu (keďže Starý zákon je celý v hebrejčine), žiaľ v katol. verzii sú deut. knihy prezentované ako plnohodnotná súčasť Písma, čo nie je tak, okrem toho katol. preklad nie tak úplne vychádza z pôvod. textov Písma, ako je naznačené, skôr ide o prepisovanie Písma z Vulgáty (latinsky písanej) resp. z Neovulgáty, súčasným ofic. latinským prekladom kat. cirkvi je Neovulgáta... (zdroj: wiki), čiže spoľahlivosť presnosti prekladu katol. Biblie treba brať s rezervou oproti niektorým iným verziám, čo je iba na škodu čitateľovi; nikoho tým nechcem uraziť, len ide o hľadanie prekladu, čo je najbližšie k originálnym textom.

--To už radšej siahnuť, samozrejme, po ekumenickej B. alebo radšej evanjelickej B., určite nie po kat. B.

Dátum 18.07.2016
Vložil Anna
Titulok Re:Hm

Áno, Roháčkov preklad je najvernejší, lebo prekladal z pôvodných jazykov. Napríklad aj tvorca fyzikálnych zákonov, I.Newton , si denne čítaval v pôvodných jazykoch ako hebrejčine, aramejčine, gréčtine, a tak mnohé, čo anglikánska cirkev do prekladov Biblie si vsunula= pretvorila po svojom, neprijal, a tak sa stal racionálnym kritikom Biblie. Takto neprijal svätú trojicu, ako trojjediného Boha, ale veril v jediného pravého Boha a vzhľadom k tomu nechcel a ani neprijal kňažskú prísahu, ktorej sa v tej dobe, dobe upaľovania kacírov, za žiadnu cenu nepodrobil. Bola to podmienka, aby mohol pracovať ako vedec na významnejšom mieste. Radšej šiel pracovať za robotníka do mincovne, ale pre svoju čestnú osobu nespolupracoval s podsvätím,ale ho vychytal.
A napokon aj tak, bez porušenia svojho biblického presvedčenia viery v jediného pravého Boha, dostal významnejšie miesto, menovali ho riaditeľom mincovne.

V Roháčkovom preklade je to predsa len detailnejšie=presnejšie, napr. Micheáš 11:8 ...hovorí dcéra Jeruzalema
Micheáš 11:10 ... A vidí to moja nepriateľka, Babylon a Assúr...

Dátum 27.03.2018
Vložil Miro
Titulok Re:Hm

Katolícka biblia vznikla, z gréckeho prekladu ktorý preložili hebrejsku bibliu do gréčtiny tzv. SEPTUAGINTA preklad 70 židovských učencov.A tuto preložil do latinčiny sv. Hieronym.V Septuaginte tych 7 kníh čo chýbajú protestantom boli.Je zaujímavé ze v protestantskych Bibliach chýba práve 7 kníh.7 je v písme číslo plnosti. Sám list Židom resp Hebrejom sa v 11,35 odvoláva na knihu makabejcov o matke a jej siedmych synoch ktorý boli upečení zaživa za vlády Antiocha Epifana možno v nom vidieť predobraz antikrista.

Dátum 06.07.2016
Vložil Anna
Titulok Roháčkov preklad

Mať bázeň pred Vznešeným Stvoriteľom Neba a Zeme, je to určitý druh zdravého strachu, pokory nášho ducha, pretože vieme, že Nebeský Otec je stelesnením lásky.
Láska=dokonalosť. Patrí tam napr.kto a do akej miery sme schopný prejaviť súcit, čiže viac ako empatiu. Pomôcť nielen slovom, ale skutkom.Toto sa prenáša do všetkých oblastí nášho života a tak si ako veriaci budeme klásť neustále otázku, urobil som všetko čo som mohol, aby som prejavil lásku k blížnemu svojmu, budem pred Bohom schválený? To v nás vzbudzuje bázeň, čiže bázeň má trápenie, a preto niesme dokonalí v láske.
Dokonalý v láske bol Boží Syn, náš Pán Ježiš Kristus a jeho svätí=verne oddaní. Mi ostatní sa o tú vernosť, oddanoť môžme len snažiť, čiže mať bázeň pred Bohom so zdravým strachom a s nedokonalou našou láskou pred Zvrchovaným Panovníkom, ktorý je STELESNENÍM LÁSKY.
No a kto zostáva v láske, zostáva v spojení s Bohom a tak sa naša láska zdokonaľuje.

Dátum 08.11.2018
Vložil František
Titulok Re:Roháčkov preklad

Roháčkov preklad je 95% original. Mať bazeň pred Hospodinom znamená bať sa toho Hospodina nahnevať. RKC nepoznajú bázeň, lebo nepoznajú Hospidina a všeobecne ľudia hynú pre nedostatok poznania Boha.

Dátum 11.10.2014
Vložil Petra
Titulok Roháčkův překlad

Roháčkův překlad je nejvěrnější tak jako v česku Bible kralická. Katolické bible a překlady bych vůbec nestavěla k takovým záležitostem. Přidat k písmu ještě katechismus, co to je, to snad Písmo zakazuje. Kéž Bůh všem lidem otevře oči. Pokud se nečiní vše v Duchu Svatém, tak je to jen lidský výtvor. A na to pozor. A bázen jak píše někdo přede mnou je opravdu něco jiného jako strach. Je to činění v lásce, respektu, pokání. Ale to vše působí taky Pán vzrůstu. Ne lidská vůle nebo snažení. Ze strachu se může člověk schovat, tak jako nevěrný služebník, nebo Adam s Evou. A pak je tu ještě velký dar. Naše vůle a schopnost rozhodování. A pokud se obrátí k Bohu, je to nejlepší způsob jak nepromarnit život.

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons paul (dex)  © 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode