Mágia pohanské kulty New Age Sekty

Blog

23.05.2016 13:07

F.Vaiasuso na Slovensku: po vyslobodení z posadnutia sa zhováral so sv.Piom a sv.Jánom Pavlom II.

 


F. Vaiasuso v rozhovore s exorcistom G. Amorthom.
Talian Francesco Vaiasuso napísal knihu, v ktorej rozpráva o svojej posadnutosti 27 légiami zlých duchov a boji s nimi. Knihu pod názvom Posadnutý diablom v týchto dňoch vydalo Vydavateľstvo Don Bosco. Autor knihy ju v pondelok predstaví v Košiciach a v utorok v Bratislave.

Francesco Vaiasuso sa narodil v roku 1971 na Sicílii. Oženil sa a so svojou manželkou Danielou vedú rodinnú galériu. V roku 2002, keď mal tridsaťjeden rokov, navštívil kňaza, exorcistu Mattea La Gruu a jeho život preťalo nečakané odhalenie. Po modlitbe exorcizmu zistili, že sa jeho tela zmocnil satan a dvadsaťsedem légií démonov. Od tej chvíle začal každodenný boj so silami temnoty…

Denne sú vykonané tisíce exorcizmov. Nechýbajú ani slávni exorcisti ako Gabriele Amorth, ktorý už niekoľkokrát rozprával o svojich skúsenostiach. Nestáva sa však často, aby o nich hovorila osoba, ktorá podstúpila exorcizmus. Vy ste však svoj príbeh chceli vyrozprávať. Prečo?

V podstate sa ešte nikto takto neodhalil. Chcel som sa nejakým spôsobom vyjadriť v mene všetkých, čo trpia posadnutím alebo “duševnými poruchami”. Počas týchto piatich rokov, ktoré som si na vlastnej koži odžil, som došiel k záveru, že osoby prežívajúce takúto drámu cítia mnoho samoty, či už kvôli samotnému duševnému utrpeniu alebo kvôli tomuto “tabu”. Čím menej sa o tom rozpráva, tým je to pre osobu ubijajúcejšie.

K téme
Exorcisti varujú: Rastie počet posadnutí diablom

Mojim zámerom nie je teda zblížiť iba osoby trpiace týmito poruchami, kvôli ktorým navštevujú exorcistov, ale aj tých, čo dennodenne prežívajú vnútorné problémy. Chcel som vyrozprávať, ako som túto skúsenosť prežil, a dať tak všetkým nádej.

Za akých okolností ste si uvedomili, že čelíte posadnutiu zlým duchom?

Všetko sa to začalo akoby “žartom” a “zvedavosťou”, keď som sa stretol s jezuitom, ktorý mi rozprával o modlitbách oslobodenia, ktoré robil pre isté osoby. V tom momente som vôbec nechápal o čom hovorí, so všetkými tými nezvyčajnými pojmami. Povedal mi, že satan sa často ukrýva v chorobách a ja som už odmalička trpel niektorými prejavmi, akou je napríklad astma. Prekvapilo ma to a on na mne vykonal modlitbu oslobodenia. Od tohto momentu som si uvedomil, že trpím poruchami, ktoré sa nečakane objavovali a mizli.

Keď ste boli posadnutý, uvedomovali ste si to?

Posadnutie obvykle trvá jednu až tri hodiny, po ktorých osoba precitne a zvyčajne si nič nepamätá, pretože sa ocitá v akomsi tranze, akoby pod narkózou. Posadnutý dokonca rozpráva v jazykoch, ktoré nepozná, kričí, premieňa sa pred očami, mení somatické črty…

Ja si v skutočnosti pamätám všetko, pretože som to vnímal. To mi umožnilo napísať moju knihu. Anomália môjho prípadu spočíva v mojom bdelom stave a v trvaní mojich posadnutí, ktoré mohli trvať aj 8 - 9 hodín, niekedy s pauzami normálnosti dlhými 10 - 15 minút. Najdlhšie posadnutie trvalo päť dní a štyri noci vkuse, počas ktorých zlý duch besnel.


Kto bol vašim exorcistom?

Pomohlo mi niekoľko exorcistov, medzi ktorými môžem spomenúť otca Benigna, oficiálneho exorcistu Palermskej arcidiecézy, brata Ferra a otca Tonina Bona, ktorý je okrem exorcistu aj psychológom, čo mi veľmi pomohlo. Oni mi pomohli bojovať proti silám zla, no musím dodať, že osoba, nad ktorou sa modlia, sa z mentálneho a psychologického hľadiska nesmie nikdy vzdať.

Súhlasíte s názorom, že exorcistov je príliš málo a ich úloha sa chápe nesprávne?

Priznám sa, že keď som asi pred 15 rokmi počul termín exorcista, spôsobilo mi to nepokoj. Predstavil som si akúsi tajomnú, “magickú”, takmer strašidelnú osobu… Keď som sa ale sám ocitol v tejto situácii, zistil som, že realita je odlišná. Že ide o kňaza, čo ťa prijme, počúva, nechá vyrozprávať, poradí ti, či zájsť za psychológom alebo za psychiatrom. Je to kňaz čo ti môže dopomôcť k vyriešeniu tvojho problému. Ja som si naopak predstavoval osobu, ktorá ťa dotykom jedného prsta zbaví tvojej posadnutosti… Dnes v exorcistovi vidím postavu otca, ktorý ťa prijíma.

Bez pochýb je potrebné mať viac exorcistov, alebo aspoň kňazov, ktorí dokážu vykonať modlitbu oslobodenia a vypočuť svojich veriacich. Je to potrebné, keďže jeden či dvaja exorcisti na diecézu nestačia. A môže sa stať, že ľudia, ktorí majú podozrenie posadnutosti, nedokážu exorcistu nájsť, a napokon sa obrátia na kadejakých mágov.

Môžeme teda satana poraziť?

Keďže som to celé prežil pri vedomí môžem povedať, že som videl brány pekiel. No taktiež som na sebe zažil mnoho milosrdenstva. V knihe tiež rozpravám o vízii svätých a o prítomnosti Ducha Svätého, ktorí majú neporovnateľne väčšiu silu ako zlo, a ktorej si nie sme, či dokonca nechceme byť vedomí. No Boh má obrovskú silu a je prítomný medzi nami. Všetci teda môžeme satana poraziť za pomoci Bôžieho milosrdenstva.

Luca Marcolivio

Rozhovor publikovala agentúra Zenit 23. novembra 2012. Uverejnené s jej súhlasom.

Preklad: Stanislav Gazda

Foto: francescovaiasuso.com
24.08.2015 14:22

Kontroverzný teolog: Hans Kung (Preambula

https://www.catholica.com.au/marketplace/jg/jgprod_images/HansKungMemoirsII_303x450.jpg

 

V rámci milénia 2000 sa v spolupráci s univerzitami sveta a Radou pre medzináboženský dialóg pripravuje na tohtoročný jún celosvetové fórum "Milenium People's Forum, pri ktorom bude predstavená tzv. Svetová Archa. Následne chce OSN prezentovať svoju nahrážku Desatora. Hlavný vyslanec pre "Nový svet" Michail Gorbačov (Predseda Medzinárodného zeleného kríža - písali sme v M ROSE 5/2000) prehlásil, že Svetová archa bude manifestom novej etiky pre Nový svet, desatorom Nového veku, kódexom univerzálneho chovania, ktorým sa bude od roku 2000 riadiť celý svet.
   
Paralelne k tejto novej morálnej "štruktúre sa pripravuje - ako sme uviedli - vyhlásenie nového svetového náboženstva. Je to zmes namiešaná zo svetových náboženstiev, pohanských kultov a ezoteriky. Preambulu spracoval švajčiarsky (!) "katolícky" teológ-odpadlík Hans Kung.
   
Hlavnými partnermi Organizácie spojených náboženstiev sú:
    biskup Swing, biskup episkolápnej cirkvi v Kaliformii, komunistická Gorbačovská nadácia, Svetová náboženská mierová konferencia. Britský svetový kongres vier a americký Chrám porozumenia.
   
Projekt bol prvýkrát verejne odhalený pri tzv. Synkretickej bohoslužbe pri príležitosti 50-teho výročia OSN v episkopálnej katedrále Grace (Milosť) v San Francisku 25.júna 1995. Pri tejto bohoslužbe boli "modlitby, spevy, zariekavania, venované celému tuctu "božstiev". Spojené náboženstvo bolo symbolizované panteistickou ceremóniou, pri ktorej deti z celého sveta zlievali "sväté vody" z Gangy, Červeného mora a Lúrd do "veľkej misy jednoty" za doprovodu žalospevu z rúhavého koncertu Missa Gaia, ktorý uctieva Zem ako bohyňu. Biskup Swing pritom povedal, že "skôr ako svetlo Kristovo bude žiariť svetlo náboženských svetových tradícií (vrátane pohanstva a okultizmu) do sveta, ktorý "zúfalo potrebuje svetlo". Ďalej uviedol nebezpečnú vyhrážku, že "Tí, ktorí nesúhlasia s týmto hlbokým presvedčením, budú svetovou náboženskou autoritou (Organizáciou spojených náboženstiev) VOLANÍ NA ZODPOVEDNOSŤ, pretože pôsobia nejednotu a rozbroje.
   
V júni 1996 sa v San Francisku opäť konala medzináboženská konferencia na najvyššej úrovni: biskup Swing, Gorbačovova nadácia a Svetová náboženská mierová konferencia. Hlavným cieľom bolo "preskúmať miesta odporu voči Organizácii spojených náboženstiev". Konštatovanie - hlavným odporcom je "fundamentalizmus"! Barbara Marx Hubbardová, advokátka svetového náboženstva pohrozila fundamentalistom, vrátane pravoverných katolíkov ZÁNIKOM (presnejšie likvidáciou...)

S použitím zahraničných materiálov spracoval: Anton Selecký

www.magnificat.sk/old/htm02/026maitreya.htm

 

06.12.2011 17:56

Falošné posolstvá „Evanjelium Márie z Magdaly“

Falošné posolstvá „Evanjelium Márie z Magdaly“

 

Tieto falošné posolstvá sa navonok javia ako posolstvá svätej Márie Magdalény, ale v skutočnosti od nej nepochádzajú, pretože sv.Mária Magdaléna by nenapísala posolstvá, ktoré protirečia Evanjeliu Ježiša Krista. Tieto posolstvá sú falošné, pretože nepochádzajú od sv.Márie Magdalény a ani neboli napísané z vnuknutia Ducha Svätého (ako napr.evanjelium podľa sv.Jána apoštola). Kedže neboli vnuknuté Duchom Svätým v tak závažnej záležitosti ako je Evanjelium (Božie Slovo) je logické ich považovať za zjavenie od zlého ducha.

 

 

Niekoľko príkladov:

1.Posolstvo hovorí, že Ježiš Kristus sa narodí ešte 2x zo ženy.

HLAVA 1,45-48

„Ja, Ježiš z Betlehema, nenarodil som sa z Matky Božej, lebo mi bolo predurčené trpieť. Keby som sa narodil z Matky Božej, nebol by som bičovaný a ukrižovaný.

Z Matky Svätej som sa teraz narodil – v tomto veku prenasledovania a nepravdy.

Ešte dva-krát prídem na túto zem skrze Svätú Matku.“

 

V tomto texte (hlavne v poslednej vete) sa píše, že Ježiš Kristus sa narodil a ešte sa narodí 2x skrze ženu, čo protirečí Evanjeliu Ježiša Krista, pretože Ježiš Kristus už dokonal svoje dielo na zemi, čo sa týka jeho pôsobenia v ľudskom tele. Jeho telo bolo vzkriesené a oslávené, takže už nepotrebuje sa znova premeniť na telo pominuteľné-zraniteľné. Okrem toho vo Svätom Písme (Biblia) sa nepíše, že sa má znova narodiť (dokonca 2x), ale naopak – má prísť v oslávenom tele ako blesk z neba, aby premenil celý vesmír (kniha Zjavenia Jána).

Z tohto posolstva (textu) môžeme vidieť, že jeho autor/ka je silno ovplyvnená falošnou filozofiou o „reinkarnácii“ a v nebezpečenstve, že príjme falošného antikrista – v pomyslení, že je to Mesiáš- Ježiš Kristus. Toto je aj cieľom padlého anjela „Lucifera“, ktorý v podobe mnohých antikristov chce zviesť aj vyvolených.

Nakoniec aj sám príde v osobe antikrista vyhlasujúc sa za Mesiáša, takže buďme veľmi pozorní, aké evanjelium sa nám hlása a čo prijímame do svojich sŕdc.          

 

2.Pozmeňuje Slová Svätého Písma podľa svojej vôle

HLAVA 1,4-9

„Z počiatku zmenil staré písmo, kde je napísané: „Had pokúšal Evu jablkom.“ Ale Ja vám hovorím: nie, Boh dal Eve jablko, aby mala večný život. Satan zaškrtal znovu a zatajil , že had dal Eve živé mäso.“

 

V tomto texte vidíme, že autor/ka hlása zmenu prekladu Svätého Písma. Z ďalších textov: „ale i tu zatajil Satan pravdu, keď škrtol slovo rukou kňazov a znesväcovateľov Písma.“ Môžeme vyrozumieť, že to považuje za chybu kňazov.

Ale pozrime sa, čo hlása autor/ka týchto posolstiev: „Satan zaškrtol znovu a zatajil, že had dal Eve živé mäso.“

 

Autor/ka nie len že, mylne cituje Sväté Písmo – pretože v ňom sa nepíše, že žena jedla jablko, pretože sa píše všeobecne o ovocí – ale dokonca auto/ka hlása, že namiesto toho, tam má byť napísané: „živé mäso“.

O ovocí sa zmieňujú viacerí Boží proroci (vizionári), ako aj sám Ježiš Kristus v Evanjeliu, keď rozdeľuje ovocie na dobré a zlé, takže tvrdiť, že satan ponúkol Eve živé mäso, je falošným posolstvom.     

 

3.Posolstvo hlása o falošnej mimozemskej civilizácie

HLAVA 1,48

„Adam bol srdcom väčšinou ďaleko od nej (Evy). Cnelo sa mu po svojich priateľov z neba a z iných zemí.“

HLAVA 1,68 „Eva tiež naučila Adama stavať domy a Raj tak, aby ho mohla skryť pred zrakmi jeho nebeských priateľov i iných planét a svetov.“

 

V tomto texte vidíme, že sa hlása o civilizácii z iných svetov, planét, zemí.

Kedže Boh stvoril život a ľudí len na planéte Zem, posolstvo o mimozemskej civilizácii je falošným ohlasovaním autora/ky, ktorá je veľmi ovplyvnená filozofiou New Age a východných siekt, ktoré hlásajú existenciu mimozemskej civilizácie.

Tu treba mať aj na pamäti, že náuka o mimozemskej civilizácii je aj zámienkou tajných štátnych agentúr, ktoré svoje zlyhania  zakrývajú za skutky tzv.“mimozemšťanov“

 

Bolo by ešte viac podobných heréz, ktoré hlása toto posolstvo, ale tieto stačia na to, aby každý človek pochopil, že sa jedná o falošné posolstvo, na čo nás upozorňuje aj Božie Slovo (Sväté Písmo), keď nás vo svojich listoch apoštoli varovali pred falošnými prorokmi a evanjeliami, ktoré nepochádzajú od nich, či z vnuknutia Ducha Svätého.

 

12.11.2011 22:14

Výskumy a PEKLO

 

Zvukový záznam z pekla. Uverili mu milióny ľudí!

9.3.2011 | Spektrum

Kolský super hlbinný vrt je názov projektu ruských vedcov z roku 1970, ktorého cieľom bolo preniknúť do hlbín Zeme. Okolo projektu je dodnes niekoľko záhadných nevysvetliteľných otáznikov. Najviac verejnosť šokovali tajomné zvuky, pripomínajúce týraných a trpiacich ľudí, ktoré sa z hlbín Zeme ozývali. Narazili Rusi na skutočné peklo?

Cesta do pekla
Na super vrte pracovalo 16 vedeckých laboratórií. Ich cieľom bolo dosiahnuť bod, v ktorom sa prelína zemská kôra s plášťom. Do vŕtania sa pustili v roku 1970 na počesť 100. výročia narodenia Lenina. Dá sa povedať, že spočiatku sa napĺňaniu cieľa projektu darilo. Hĺbku 12 000 metrov sa podarilo dosiahnuť v roku 1983. V tomto bode sa však sovietski vedci zastavili a ďalších necelých 300 metrov vŕtali takmer 10 rokov. Dnes je Kolský vrt s hĺbkou 12 262 metrov najhlbšou dierou, ktorú má na svedomí človek.

Projekt bol v roku 1994 oficiálne zastavený, z dôvodov nedostatku financií. Skutočné dôvody sú však o niečo bizarnejšie. V 80-tych rokoch totiž v hĺbke vrtu geológovia zaznamenali ľudské hlasy. Neskôr ich popísali ako bolestivý ľudský krik aspoň tisícky trpiacich ľudí. Zvukový záznam obletel svet a mnohí ľudia začali v spojení s vrtom skloňovať slovo peklo.

Pred bránami pekla
Pekelné muky, ktoré tajomný zvuk pripomína boli naposledy zaznamenané tesne pred zakonzervovaním vrtu v roku 1994. Práve ich nevysvetliteľný pôvod bol podľa mnohých hlavným dôvodom ukončenia nákladného projektu. Ľudia sa báli, že peklo je blízko. Vedúci projektu vtedy povedal: „Ako komunista neverím v nebo a Bibliu, ale ako vedec verím v peklo“.

Pôvod zvuku, pripomínajúceho utrpenie a vzdychanie veľkého množstva ľudí nebol nikdy vedecky vysvetlený. Svedkovia, ktorí ho počuli na vlastné uši s týmto miestom viac nechceli mať nič spoločné. Najhlbšia umelo vytvorená diera na svete tak ostáva zahalená rúškom tajomstva a strachu z existencie skutočného pekla. Milovníci konšpiračných teórií sú však z tejto udalosti nadšení.

Tip: Vypočujte si zvuky, zaznamenané v Kolskom vrte vo VIDEU pod článkom. Upozorňujeme na čas 4:29, vtedy sa spustí zvuková stopa „z pekla“. Znie podľa vás takto peklo, alebo ide o mýtus?

Autor: Kubo
 

 

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons paul (dex)  © 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode