Mágia pohanské kulty New Age Sekty

Falošné VAROVANIE - od nemenovanej ženy z Írska

16.02.2012 09:04
Čo sa týka VAROVANIA

 
Moja prvá reakcia na "posolstvá" o Varovaní, ktoré má prísť, bola, že veď to všetko je odkopírované z Garabandálu (zjavenia v Garabandále boli 1961-1965). 
 
Bol som zvedavý, či stránka "Ježiš Kristus varuje ľudstvo"   https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/
(o ktorej sa bavíme), či obsahuje aspoň zmienku o tom, že Varovanie bolo dané už v Garabandále. 
 
Moje zistenie? - Zistil som, že Garabandál je na tejto stránke spomenutý a to v pozitívnom význame. Znamená to, že táto stránka uznáva Garabandálske zjavenia za pravé.
 
Avšak tu "posolstvo" udáva, že ho zažijú všetci starší ako 7 rokov. Avšak garabandálski vizionári tvrdia, že ho zažijú aj deti, ktoré ešte ani rozum neužívajú.
 
NUŽ ZNOVU PROTIREČENIE!!!
 
A čo si protirečí to nie je od Boha.
 
Tu je linka o Garabandale (pre slovenčinu klikni slovenskú vlajku). 
 
 
Poznám osoby za touto linkou, lebo som bol v Kanade s týmito osobami niekoľko rokov. Sú to naozaj hodnoverné informácie o Garabandale. Dokonca Joe Lomangino a Hiacinta [Jacinta] boli v našej slovenskej katedrále (Toronto) prezentovať Garabandál.
 
Špecifická linka o Varovaní a Zázraku (v slovenčine) je tu:
 
https://www.ourlady.ca/translations/Slovak/VarZazrak.htm
 
++++++++++++
 
Linku "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" vidím v tom zmysle, že je tam veľa pravdivých vecí pozbieraných z rôznych uznaných alebo dôveryhodných zjavení (preto je tá linka pomerne príťažlivá, populárna). Ďalej sú na nej veci o vážnych udalostiach a situáciách, ktoré sa v katolíckej Cirkvi nachádzajú. Ale mnohé veci sú pomenené, domyslené, vymyslené, zavádzajúce.
 
Jedným slovom táto linka obsahuje veľa materiálu zo skutočných zjavení (tak to vídím), ale všade je v nej zamiešaný aj poriadny jed. 
 
Kto si s chuťou dá dobrej polievky, keď vie, že je v nej dosť jedu?
 
Takže toľko z mojej strany.
 
Žehnám všetkých. 
 
o. Eirene
 

Fotografia použitá podľa Creative Commons paul (dex)  © 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode